Homøopatiske organmidler

Biodynamiske grise fra Hedeagergaard

Grise fra Hedeagergård indgår i lægemiddelproduktionen hos Allergica A/S

Artikel bragt hos biodynamisk tidsskrift

Forfatter: Esther Liboriussen

Siden juni 2018 har lægemiddelvirksomheden, Allergica A/S, haft en aftale med Hedeagergård om udtagelse af organer og væv fra grise til brug i lægemiddelproduktion til homøopatiske organmidler.

Biodynamiske grise fra Hedeagergaard

Det lyder måske lidt underligt – i nogles ører måske endda makabert – at anvende organer til lægemidler, men anvendelsen af planter og dyr i lægemidler har en flere hundrede år lang tradition bag sig. I dag anvender den moderne lægemiddelindustri i vid udstrækning syntetiske ”kopier” af de stoffer, man tidligere fandt i naturen; men indenfor den homøopatiske – og især den antroposofiske – medicin er det vigtigt stadig at anvende naturens egne råmaterialer.

Den antroposofiske medicin arbejder med, at de processer, der foregår inde i mennesket, også findes udenfor mennesket – i naturen, ja hele kosmos. Hvis processerne i mennesket kommer i ubalance, kan vi derfor finde mineraler, planter og dyr i naturen, som via deres naturgivne egenskaber kan genoprette balancen i mennesket. For at disse egenskaber kan frigives, så de bliver tilgængelige for den menneskelige organisme, skal mineralet, planten eller dyret igennem en særlig forarbejdning, nemlig den homøopatiske fortynding – også kaldet potensering.

Under potenseringen fortyndes opløsningen trinvist i forholdet 1:10 i vand.  For hvert af disse fortyndingstrin omrystes blandingen på en bestemt måde, som muliggør at energien fra råmaterialet overføres til mere og mere vand. Ser man på denne proces udelukkende ud fra et kemisk synspunkt, vil opløsningen blot blive tyndere og tyndere. Men ser man på denne proces ud fra et (bio)fysisk synspunkt, vil energien blive højere og højere. Indenfor den antroposofiske medicin går man derfor heller ikke over 30 gange fortynding – dette kaldes D30 – da en for høj energi vil påvirke de fine mekanismer i kroppen for stærkt.

Når der skal ”høstes organer” til de homøopatiske organmidler

Når der skal ”høstes organer”, køres dyret fra Hedeagergård til Slager Sørensen i Videbæk, hvor selve slagtningen foregår stille og roligt, uden stress. Dyret aflives professionelt med stor respekt for individet og organerne fjernes fra resten af dyret. Slagtekroppen skal anvendes til konsum og godkendes derfor af Dyrlæge. Dette gælder ligeledes for de organer som Allergica bruger.

Vi har på forhånd besluttet hvilke organer der skal bruges typisk 10- 12 forskellige. Alle organerne bliver udtaget i forbindelse med slagtningen med hjertelungesættet (det rytmiske system) for sig og mavetarmsættet for sig (stofskiftesystemet) og ligger klar i to kasser. Hjerne og nerver (nervesansesystem) sidder tilbage i slagtekroppen.

Den specialuddannede medarbejder fra Allergica går staks i gang med at udtage de væv, der skal bruges. For ethvert organ, der udtages, foreligger der en billeddokumentation samt en skriftlig beskrivelse at selve organet.

Medulla spinales, homøopatiske organmidler

Det er vigtigt at man hurtigst muligt videreforarbejder vævet, idet de æteriske kræfter skal bevares i størst muligt omfang. Så snart organvævet ankommer til produktionsafdeling i Silkeborg, bliver det findelt med en pistil i en morter i glycerol samt sprit og vand. Herefter forarbejdes dette råmateriale videre, det modnes og filtreres, hvorefter det er klart til at blive potenseret (homøopatisk fortyndet). Under potenseringsprocessen overføres energien fra organet til lægemidlet.  Til slut bliver opløsningen påfyldt i drikkeampuller af glas.

Ikke ”homøopatisk organtransplantation”

Organmidlerne fra Allergica A/S skal ikke tænkes som en slags ”homøopatisk organtransplantation”, selvom det kunne være nærliggende ud fra det homøopatiske ligelighedsprincip. De homøopatiske organmidler normaliserer og genopretter en forstyrret organfunktion. Organmidlerne indeholder via deres forarbejdning blandt andet homøopatiseret RNA. RNA er ”udskriftet” af DNA, som indeholder den information, som koder cellen til at producere de forskellige forbindelser, som er vigtige for en normal cellefunktion. Homøopatiseret RNA har vist sig at kunne optages gennem mundslimhinden og transporteres videre ud i kroppen. Med andre ord benytter vi i organmidlerne ”ur-billedet” af organet til at stimulere det specifikke organ til at finde hen imod sin normalfunktion.

Anvendelse af de homøopatiske organmidler

De homøopatiske organmidler kan anvendes til alle lidelser, hvor et eller flere organer har brug for direkte støtte. De kan også indgå i sammensatte lægemidler – de såkaldte composita – hvor også både homøopatiserede mineraler, metaller og planter kan indgå. F.eks. indeholder det af mange kendte lægemiddel, Høron, udtræk af binyre, hvor det bl.a. styrker kroppens egen produktion af kortisol, som kan dæmpe en allergisk reaktion.

Det er af yderste vigtighed for det færdige produkt at hele processen – fra dyret bliver født til dets organer er blevet til lægemiddel – foregår med henblik på at ”indfange” livskraften fra dyret så rent og uforstyrret som muligt. Dette kræver den største omhu og omsorg for dyret, mens det er i live, samt respekt og ærefrygt for dyret i dets dødsproces og videre forarbejdning. Dyrets naturlige opvækst på Hedeagergård er med til at sikre dette.