Dosering og indtagelse

Klik på spørgsmålene herunder for at folde svarene ud.

Tag de homøopatiske lægemidler forskudt fra mad, drikke og tandbørstning. Rygere bør også sørge for at holde pause efter tobak. 

Dråber fortyndes i et glas med lidt vand eller dryppes direkte i munden. Bland ikke flere slags dråber sammen, men indtag dem efter hinanden.

Drikkeampuller skal forsigtigt rystes eller knipses, så væsken i ampullens ”hoved” kommer ned i ampullens ”krop”. Herefter åbnes ampullen ved at knække halsen. Sug indholdet op i munden med det lille sugerør, som følger med i æsken. Hold væsken i munden et øjeblik, inden den synkes.

Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, hvor de smelter gradvist, inden de synkes.

Tabletter indtages i munden, hvor de smelter gradvist. Da det tager lang tid, inden de smelter helt, tygges den sidste del og synkes derefter.

Pulver lægges på tungen, hvor det smelter og synkes. Måleske følger med i glasset.Lægemidlet tages i den dosering, som fremgår af etiketten, eller som en evt. behandler har anbefalet.

Ja, men Allergica anbefaler ikke, at man tager mere end 3-4 comp.-midler ad gangen (se hvordan i forrige spørgsmål). Vær hellere mere omhyggelig med at finde det rette præparat.

Man opnår det bedste resultat ved ikke at blande forskellige midler i det samme glas vand. Den homøopatiske medicin virker ved at give meget fine impulser til kroppen, og jo færre impulser ad gangen, jo renere er impulsen, og jo bedre bliver resultatet.

Derfor er det bedre at tage lægemidlerne separat med kort tids pause mellem hvert middel.

Det er meget forskelligt, hvor længe en behandling med homøopatiske lægemidler varer. Det afhænger bl.a. af, hvor mange symptomer, man har, og hvor kraftige symptomerne er. Kroniske lidelser, som man måske har haft i lang tid, kræver ofte en længerevarende behandling, som typisk varer 3-6 måneder. Helbredelse sker på både fysisk og psykisk niveau, og symptomerne kan ændre sig undervejs i helbredelsesprocessen, hvor man løbende foretager en vurdering af forløbet.

Ved akutte lidelser og specifikke problematikker kan man behandle, mens problemet er der. Anvend i disse tilfælde hyppigere dosering af lægemidlet. Stop behandlingen igen, når symptomerne er væk. 

Følg generelt doseringsvejledningen på midlets etiket (hvor vejledende dosering typisk er 2-7 dråber 3 x dagligt) eller evt. en behandlers anvisninger.

Den vejledende dosering til børn kan uddybes med denne rettesnor: 1-2 dråber til børn på 2 år eller derunder, 3 dråber til børn på 3 år, 4 dråber til 4 år osv. Fra 10 år og opefter anvendes voksendosering. 

Dryp 3-5 dråber af det homøopatiske lægemiddel i lidt vand, fx 10 ml. Barnet kan så drikke lidt af blandingen over 2-3 timer. Til spædbørn er det allerbedst at anskaffe en 2 ml sprøjte på apoteket. Sug lidt væske fra glasset op i sprøjten (uden nål), og tryk væsken ind i barnets mund. Barnet kan også sutte af sprøjtens tud. Nogle forældre blander lægemidlet og lidt vand i en sutteflaske, som barnet drikker af.

De homøopatiske lægemidler kan doseres akut på to måder:

50 dråber (børn: 25 dråber) i et glas vand, som drikkes slurkvist over ½ time, 3-4 gange dagligt. Eller 10 dråber (børn: 5 dråber) ca. hver ½ time.

Fortsæt evt. med vejledende dosering, når den akutte tilstand er overstået.

Homøopatiske lægemidler stimulerer kroppens egne selvhelbredende kræfter. Derfor skal man som udgangspunkt forvente at indtage midlerne lige så lang tid, det tager kroppen at genoprette balancen.

Mange symptomer og lidelser stammer dog fra en livsstil, som ikke svarer overens med kroppens behov. Derfor kan symptomer og lidelser vende tilbage, hvis man ikke ændrer sin livsstil. Og man kan få brug for at begynde et nyt behandlingsforløb, hvor kroppens kræfter stimuleres på ny.

Glassene med homøopatiske lægemidler fra ValaPharma indeholder ca. 700 globuli (sukkerkugler). Det svarer til ca. 45 dages forbrug ved vejledende dosering, som er 5 stk. 3 x dagligt.

De fleste midler er udformet som dråber, men Carbo betula D4, Hepar sulf. D6, Cinnabaris D6 og Broron Voksen er i pulverform (laktose = mælkesukker).

Et glas indeholder 50 g pulver. Det indeholder også en måleske, som rummer 0,5 g.

Normal voksen-dosis er 1 måleske 3 x daglig

I et glas med 50 g pulver er der altså til ca. 100 dages behandling.

En flaske med 50 ml indeholder 900 – 1200 dråber. Antallet afhænger dels af alkohol-koncentrationen, dels af størrelsen af mundingen på dråbetælleren.

Det svarer til, at der ved normal vejledende voksen-dosering (10 dråber 3 gange daglig) er til ca. en måneds behandling i en flaske.

Nej, ValaPharmas homøopatiske lægemidler i ampulform er ikke fremstillet som et sterilt injektionsprodukt og må derfor ikke anvendes til injektion.

Vand, der anvendes i injektionsmedicin, skal testes for fravær af pyrogener, også kaldet endotoxiner. Pyrogener er stoffer fra bl.a. bakterier, svampe og virus, som kan fremkalde feberanfald ved injektion på mennesker og dyr.

Vandet, der anvendes i ValaPharms ampuller, er ikke pyrogenfrit, og ampulmidlerne fra ValaPharma må derfor kun anvendes til oral indtagelse, dvs. som drikkeampuller.

Bemærk desuden, at kun en læge eller personer under lægelig supervision må injicere homøopatiske og andre lægemidler i patienter.

Når en ValaPharma ampul åbnes, sker det ved at flaskehalsen knækkes af. Idet man knækker flaskehalsen, er der en mikroskopisk risiko for, at der vil komme glasskår i ampullen. Disse skår er dog mindre end sandkorn, så de vil ikke vandre rundt i kroppen, og udgør dermed ikke en sundhedsskadelig risiko.

Du opnår det bedste resultat, hvis du følger den vejledende dosering, som står på emballagen. Hvis din behandler har anbefalet dig en anden dosis, er det naturligvis den, du skal følge.

Du kan som udgangspunkt ikke overdosere homøopatiske midler (med få undtagelser som nævnt nedenfor), så du skal ikke være nervøs for, at dråbetælleren måske har givet lidt flere dråber, du har talt forkert, eller du måske har glemt en dosis eller taget én for meget. Det sker der i de fleste tilfælde ikke noget ved. Man kan ikke forgiftes af homøopatisk medicin.

Homøopati er indrettet sådan, at kroppen forstår de små impulser, som de 10 dråber giver og kan omsætte det til processer i cellerne. Når man tager for meget (en hel flaske på en gang, f.eks.) ændrer impulsen sig: Den homøopatiske impuls bliver ”overdøvet” af den kemiske påvirkning fra alkoholen, så nu opfatter kroppen det udelukkende som alkohol.

Der er få midler, som vi anbefaler at dosere meget nøjagtigt og være påpasselige med ikke at udløse en førstegangsforværring/for kraftig udrensning med. Det er:

  • Cinnabaris D6
  • Exuda comp. 
  • Mercurius bijod. comp. 
  • Mercurius comp.
  • Mercurius sol. D10, D30
  • Plumbum comp.
  • Plumbum met. D6, D12, D30
  • Thymus comp.
  • Quarz comp.