Presse

Københavns Universitet undersøger Allergicas produkt Cantharon

Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet undersøger Allergicas lægemiddel Cantharon i en ph.d. over de næste tre år.  Ph.d.- projektet er betalt af Allergica.

Herunder har vi listet spørgsmål og svar om Cantharon, om Allergicas samarbejde med Københavns Universitet og om finansieringen af studiet. Herefter følger nogle opklarende spørgsmål og svar om homøopatisk medicin.

Q&A: Hvad er Cantharon?

Hvad ordineres Cantharon til?
Svar: Cantharon gives mod akut blærebetændelse og tilbagevendende blærebetændelse samt til forebyggelse af blærebetændelse til for eksempel kateterbrugere eller andre med urinvejsproblematikker.

Hvem har udviklet Cantharon?
Svar: Cantharon er udviklet af Allergica.

Hvor meget Cantharon har Allergica solgt?
Svar: Cirka 12.000 flasker pr. år. Det svarer til cirka 600.000 døgndoser.

Hvem er den typiske bruger af Cantharon?
Svar: Kvinder i alle aldre. Særligt kvinder i overgangsalderen bruger Cantharon, fordi denne periode kan medføre slimhindeforandringer og ændringer i mikroflora, og det kan give blærebetændelse.

Hvor længe skal Cantharon bruges?
Svar: I to uger ved akut blærebetændelse. Lider patienten af blærebetændelser, der jævnligt vender tilbage, skal hun behandles med Cantharon i mindst seks uger.

Hvor mange gange køber hun en Cantharonkur?
Svar: Oftest er en kur nok, fordi kvinderne bliver kureret for deres tilbagevendende blærebetændelse. Enkelte skal dog behandles igen.

Hvor bliver Cantharon produceret?
Svar: I Allergicas lægemiddelproduktion i Silkeborg.

Hvad består Cantharon af?
Svar: Vand, sprit, sølvnitrat, smalbladet solhat, agerpadderok, bier og spansk flue.

Hvor kommer indholdsstofferne fra?
Svar: Bierne kommer fra Livø, Solhat kommer fra Sorø, og de øvrige indholdsstoffer kommer som ekstrakter fra Schweiz.

Er indholdsstofferne økologiske?
Ja, de organiske bestanddele er enten økologiske eller samlet i naturen. Mineralerne kommer fra naturen eller er syntetiske.  

Hvorfor virker vand, sprit, sølvnitrat, smalbladet solhat, agerpadderok, bier og spansk flue mod blærebetændelse?
Svar: Det er en kombination af tre ting: Immunsystemet bliver stimuleret, blodgennemstrømningen i urinvejssystemet øges, og sølv virker desinficerende.

Hvor meget er den originale ekstrakt med indholdsstofferne fortyndet?
Svar: Fire af stofferne er fortyndet 1:10.000, og et stof er fortyndet 1:100.000.

Hvor meget er der tilbage af ekstrakten i den flaske, der ender hos patienten?
Svar: Meget lidt, men vores krop kan sagtens reagere på små stofmængder. Det er et bistik eller forurenet vand også eksempler på.

Hvordan kan Cantharon virke, når det er så tynd en opløsning?
Svar: Stofferne i produktet virker som en katalysator til, at kroppen selv sætter en helbredelsesproces i gang. Sådan fungerer vores immunsystem.

Hvorfor bliver Cantharon håndrystet?
Svar: Det er en gammel tradition fra homøopatiens oprindelse i Tyskland for 200 år siden, hvor mennesket går som en vigtig del af fremstillingen.

Q&A: Ph.d. på Københavns Universitet om Cantharon

Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet undersøger Cantharon i en ph.d. over de næste tre år. 

Hvad skal ph.d.-projektet på Københavns Universitet undersøge Cantharon for?

Svar: Det skal vise, om Cantharon virker mod det, der kaldes tilbagevendende blærebetændelse, det vil sige hyppige infektioner i blæren.

Hvorfor valgte Allergica at få Cantharon undersøgt på Købehavns Universitet?

Svar: Vi valgte Københavns Universitet som test-sted, og binder os dermed til, at resultatet skal offentliggøres uanset resultat, fordi et klinisk studie bliver publiceret i tidskrifter henvendt til sundhedspersonale. Vi kunne have valgt en privat aktør, hvor undersøgelsens resultat kan gemmes væk, hvis den bliver negativ, men vi tror i stedet for på Cantharons gode virkning,

Hvorfor vil Allergica have Cantharon undersøgt?
Svar: Vi får tilbagemeldinger fra brugere af Cantharon, om at de helt har kunnet undgå at tage antibiotika efter en Cantharonkur. Vi vil gerne medvirke til at nedsætte forbruget af antibiotika og vil derfor gerne have dokumenteret, at Cantharon er et alternativ til dette.

Kvinder med tilbagevendende blærebetændelse behandles ofte i årevis med antibiotika og får alligevel blærebetændelse igen og igen. Udviklingen af resistente bakterier som følge af overforbruget af antibiotika er et af de største folkesundhedsproblemer i verden.

Hvorfor har Allergica ønsket en klassisk videnskabelig undersøgelse i form af en ph.d., når homøopati ikke er en klassisk dokumenterbar medicin?
Svar: Fordi det er den eneste måde, der kan skabes evidens – altså bevis – for en effekt. Uden evidens vil vi aldrig få sundhedssystemet i tale og dermed kunne tilbyde Cantharon som et alternativ til antibiotika i sundhedssystemet.

Hvordan vil undersøgelsen af Cantharons effekt foregår?
Svar: Patienterne behandles først med antibiotika og deles derefter i to grupper. Den ene gruppe får Cantharon, den anden gruppe får placebo. Dernæst måler forskerne, om patienterne får tilbagefald.

Hvem kontrollerer, at forsøget foregår objektivt?
Svar: Kliniske forsøg af lægemidler er underlagt kontrol af Lægemiddelstyrelsen, som er den øverste lægefaglige myndighed i Danmark.

Hvad vil Allergica bruge et resultat til, som dokumenterer at Cantharon virker?
Svar: Forhåbentlig vil det betyde, at kvinder kan tilbydes Cantharon som behandlingsmulighed hos deres egen læge, når de lider af tilbagevendende blærebetændelse.

Hvad gør Allergica, hvis forskningsprojektet viser, at Cantharon ikke virker?
Svar: Først og fremmest vil vi se på, om undersøgelsen var designet forkert og så tage ved lære af det. Dernæst kan et negativt resultat jo betyde, at vi må fastslå, at Cantharon ikke virkede mod tilbagevendende blærebetændelse. Vi kan så overveje, om Cantharon skal undersøges for, om det kan hjælpe andre patientkategorier for eksempel kateterbrugere, der nemt får infektioner i blæren, eller ældre mennesker på plejehjem, der ofte får blærebetændelse.

Vil I fjerne Cantharon fra jeres sortiment, hvis ph.d.-projektet ikke kan dokumentere, at Cantharon virker?
Svar: Nej. At Cantharon ikke virker på en bestemt patientgruppe betyder ikke, at andre patientgrupper ikke har glæde af det. Man kan forstille sig, at Cantharon fortsat kan anbefales forebyggende til kateterbrugere eller mod akut blærebetændelse.

Vil I markedsføre Cantharon som ”undersøgt af læger”, når denne ph.d. er gennemført?
Svar: Nej. Vi vil ikke bryde loven, og ifølge Reklamebekendtgørelsen må man ikke skrive sådan. Vi må heller ikke skrive på flasken, at det må bruges til blærebetændelse.

Q&A: Finansiering af Ph.d.-projektet om Cantharon

Hvordan kom aftalen mellem Allergica og Københavns Universitet i stand?
Svar: Vi havde tidligt i forløbet kontakt til Herlev hospital mikrobiologisk afdeling, der pegede på professor Lars Bjerrum, da han havde gennemført studier om netop urinvejsinfektioner. Herefter tog vi kontakt til ham.

Hvorfor har Allergica betalt?
Svar: Vi vil gerne have undersøgt Cantharon i offentligt regi, så er man nemlig tvunget til at offentliggøre resultaterne. Vi føler et stort samfundsansvar og synes, at vi har pligt til at hjælpe med at nedbringe forbruget af antibiotika, ved for eksempel blærebetændelse. Den eneste mulighed for at få Cantharon undersøgt offentligt, er ved at betale selv. Det er i øvrigt ikke usædvanligt, at forskningsprojekter bliver betalt af virksomheder.  

Hvor meget har Allergica betalt til forskningsprojektet?
Svar: Vi betaler 4,6 millioner kroner over tre år. Københavns Universitet betaler selv cirka 300.000 kroner.

Hvordan kan vi vide, at Allergica ikke har indflydelse på resultatet, når I betaler løn og udgifter i forbindelse med ph.d.-projektet?
Svar: Københavns Universitets jurister har udarbejdet en aftale, som sikrer forskerne fuld kontrol over både forsøg, metode og offentliggørelse af resultaterne. Der er ganske særlige regler for udførelsen af kliniske forsøg, der skal sikre et objektivt resultat. Der står i øvrigt også i Allergicas aftale med Københavns Universitet, at forskerne er sikret løn i tre år, uanset hvad resultatet bliver.

Hvordan virker homøopati?

Hvordan virker homøopatisk medicin?
Svar: Kroppen kan ofte helbrede sig selv med små skub af homøopatisk medicin i de rette doser. Den homøopatiske medicin aktiverer kort sagt kroppen til helbredelse.

Hvad er tanken bag homøopatisk medicin?
Svar: I homøopati behandler man ikke sygdommens symptomer men årsagen til symptomerne.

Hvad er homøopatisk medicin fremstillet af?
Svar: Homøopatisk medicin er fremstillet af udtræk af mineraler, metaller, planter eller animalske stoffer. Disse udtræk fortyndes i vand og ethanol (sprit) eller laktose (mælkesukker) gennem særlige metoder, som forstærker medicinens virkning.

Hvorfor er midlerne så fortyndede?
Svar: Midlerne er fortyndede for ikke at ”bedøve” kroppens selvhelbredelse. Stoffer i små doser kan stimulere processer i kroppen, mens stoffer i store doser ofte virker hæmmende på processerne.

Jo mere fortyndet des bedre?
Svar: Ikke nødvendigvis. Kroppen har jo brug for byggesten i form af blandt andet mineraler, vitaminer og fedtstoffer i større fysiske mængder. Men såkaldte styringsstoffer som hormoner og lægemiddelstoffer skal kun forekomme i ekstremt små mængder.

Hvorfor skal midlerne rystes?
Svar: Bevægelsesenergi er en tradition fra homøopatiens oprindelse for 200 år siden; og det er angivet i retningslinjerne for europæisk homøopatisk medicin, at medicinen skal rystes på en bestemt måde. Det er sandsynligvis for at aktivere stofferne, men ingen ved det præcist, og derfor forskes der i det.

Hvorfor siger Allergica, at homøopati virker, når det aldrig er dokumenteret?
Svar: Over hele verden bruger mennesker homøopatisk medicin med gode resultater. Der findes både gode og dårlige kliniske studier, og vi har ønsket at bidrage til et stort anlagt og godt ph.d.-studie på Københavns Universitet, der skal dokumentere, om homøopati kan hjælpe kvinder med tilbagevendende blærebetændelse.

Hvordan kan vi vide, at homøopati ikke er placebo?
Placebo er et fænomen, der findes i alle typer behandling herunder også traditionelle lægemidler. Vi har erfaring for, at Cantharon virker, og har derfor sat et klinisk forsøg i gang, som skal vise, om de patienter der behandles med Cantharon opnår bedre resultat uden tilbagefald end de patienter, der kun behandles med placeboprodukt. Man kalder denne forsøgsform dobbeltblindet forsøg, det vil sige at hverken læge eller patient ved, om de får lægemiddel eller placebo.