Lovgivning

Lovgivningen, som berører homøopatisk medicin, er i store træk samme lovgivning som omfatter alle lægemidler.

Allergica skal til enhver tid overholde denne lovgivning.

EU-regler for god fremstillings praksis (GMP-regler):

  • The rules governing medicinal products in the European Union Vol. 4

Danske regler for fremstilling og distribution:

  • Bekendtgørelse om Lov om Lægemidler (lægemiddelloven)
  • Bekendtgørelse om god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP) for lægemidler
  • Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
  • Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
De særlige regler som gælder for homøopatiske lægemidler er specificeret i:
  • Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.

Endvidere er homøopatiske lægemidler underlagt de danske bekendtgørelser for Markedsføring af lægemidler, mv.