Vareinformation

Præcisering af doseringer

Ifm. arbejdet med Lægemiddelbogen og den nye hjemmeside, har vi nu opdateret doseringerne på hjemmesiden, så de svarer til teksten i Lægemiddelbogen. Doseringerne er i princippet uændrede; men vi har præciseret ordlyden, så den er mere tydelig. Doseringen vil også løbende blive præciseret på etiketterne, men denne ændring vil foregå over en længere periode.